title
Võimalused ostjate lemmikloomatarvete ostuotsuste mõjutamiseks (lemmikloomapoe Solidis OÜ näitel)
The possibilities of influencing on decision-making by pets shop customers (Solidis OÜ Case Study)
Возможности влияния на принятие решений потребителей о покупке товаров для домашних животных (на примере зоомагазина Solidis OÜ)
author
Allikas, Anastassia
supervisor
defence date
language