title
Põlevkivi keskõli fraktsioonide kriitiliste omaduste arvutamine
Prediction of critical properties of middle oil fractions of shale oil
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access