title
Haiglate võimalused ja haiglasisesed protsessid efektiivsuse tõstmiseks Eesti haiglavõrgus
The Oportunities and Processes to Increase Efficiency in Hospital Masterplan Hospitals in Estonia
author
Sats, Tiina
keywords
efektiivsuse indikaatorid
tasustamismeetod
efficiency indicators
supervisor
defence date
language