title
Megavattklassi staatorite pööramismehhanism
Megawatt-class stator rotating mechanism
author
Kadakas, Kati
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network