title
Taastuvenergial ja digitaliseerimislahendustel põhineva Prangli saare elektrisüsteemi analüüs
Analysis of electric power system of Prangli island based on renewables and digital solutions
defence date
language