title
Keevisliite tõmbejõu mõõtemeetodi arendamine
Development of welded joint tensile force measurement method
author
Jaik, Karl
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal