title
Sihtfinantseeringu kajastamine ja kasutamise efektiivsuse hindamine Eesti loomemajandusega tegelevate mittetulundusühingute näitel
Accounting and Assessment of Efficient Management of Government Grants in Estonian Creative Industry on Example of Non-profit Organisations
author
Mikhaylova, Varvara
keywords
sihtotstarbelised toetused
toetuste kasutamise efektiivsus
government grants
non-profit organisations
creative industry
assessment of efficient management
defence date
language