title
Rollipõhiste kompetentsikeskuste vajadus ja tähtsus suurettevõtte tehnoloogiaüksuse muutuste näitel
The need and importance of roles-based competence center on examples of change in large enterprise technology departments
author
Kask, Valdik
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network