title
Inimese 12R-lipoksügenaasi ekspresseerimine pärmis Pichia pastoris
Expression of human 12R-lipoxygenase in the yeast Pichia pastoris
author
Grossthal, Merilin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal