title
Investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise areng Euroopa Liidus pärast Micula kaasust
Development of Investor-State Dispute Settlement Policy in the European Union - Micula Case
author
Wilén, Katri
keywords
rahvusvaheline investeerimisleping
investorikaitse
investeeringute vahekohus
ICSID vahekohus
Micula kaasus
Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus
investeeringute kaitse reform
investment protection
investor-state dispute settlement
investment arbitration
ICSID arbitration
Micula case
investment court system
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network