title
Kuluefekttivse müügirakenduse arendus Ecoflex eHousei baasil
Development of an application for providing effective cost calculation of Ecoflex eHouse solution
author
Shuvo, Md. Ashraful Islam Bhuiyan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Turk, Danel
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.