title
Eesti noorte rukkileiva tarbimise eelistused
Rye bread consumption preferences among young Estonians
author
Ladva, Kristin Josephine
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal