title
Mehitamata maismaasõiduki teekonnapunktipõhise navigeerimissüsteemi valideerimine metsandustoimingute teostamiseks
Validation of UGV-s waypoint navigation features for forestry operations
author
Post, Lennart
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal