title
Eesti tarbijate eelistused muusikakuulamise kanali ja seadme valikul
Estonian consumers preferences when choosing music listening source and device
author
Linkmann, Annely
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network