title
Riskijuhtimise integreerimine Elektrilevi OÜ juhtimisse ja protsessidesse
Integration of Risk Management Into Management and Processes of Elektrilevi OÜ
author
Ilisson, Heiki
supervisor
defence date
language