title
Eesti arengukoostöö: teadmised välisministeeriumi pakutavatest rahastusvõimalustest arengukoostööprojektidele kõrgharidusasutuste töötajate näitel
Estonian development cooperation: Knowledge of funding opportunities offered by the Ministry of Foreign Affairs for development cooperation projects based on the example of higher education institutions’ employees
author
Hopp, Triin
defence date
language