pealkiri
Eesti arengukoostöö: teadmised välisministeeriumi pakutavatest rahastusvõimalustest arengukoostööprojektidele kõrgharidusasutuste töötajate näitel
Estonian development cooperation: Knowledge of funding opportunities offered by the Ministry of Foreign Affairs for development cooperation projects based on the example of higher education institutions’ employees
autor
Hopp, Triin
märksõnad
ametlik arenguabi
kõrgharidusasutused
official development aid
higher education institutions
kaitsmiskuupäev
keel