title
Veebirakenduse loomine inglise keele õppimiseks ASP.NET ja Angular tehnoloogiate abil
Development of web application for English language learning with ASP.NET and Angular
author
Kulakov, Deniss
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information