title
EEI 3-5:1994 Ehitiste madalpingeelektripaigaldised. 5. osa Elektriseadmete valik ja paigaldamine
description
Kehtetu, asendatud standarditega EVS-HD 60364-5
publisher
Elektrikontrollikeskus
publishing year
language