title
Lõppkasutaja arhitektuuri väljatöötamine ning kasutus veebirakenduste kontekstis Dinkory näitel
Developing and Using an End-User Architecture in the Context of Web Applications by the Example of Dinkory
supervisor
study program
defence date
language