title
Automatiseeritud müügipakkumiste segmenteerimine efektiivsuse tõstmise eesmärgil IPF Digital Estonia OÜ näitel
Segmenting automated sales offers to improve efficiency in IPF Digital Estonia OÜ.
author
Borovikova, Anna
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal