title
Jagamisteenusele suunatud sõiduki arendus, mis pakub lahenduse linnatranspordi probleemile
Solving urban transportation by developing a sharing vehicle
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network