title
Digiauditeerimise raamistiku loomine ning selle rakendamine ja digitaalsete muudatusvõimaluste leidmine ettevõttes Plastone OÜ.
Development of Digital Auditing Framework for Analysing Digital Transformation Possibilities of Enterprise Plastone OÜ
author
Allast, Tuuli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 15.01.2023