title
Olemasolevate materjalide väärindamine ja korduskasutuse võimalused arhitektuuris: harvesting mudeli kasutamine ühe Eestis tüüpse kortermaja näitel
Upcycling of existing materials and opportunities for reuse in architecture: using the harvesting model on the example of typical apartment building in Estonia
author
Keerdo, Kristina
defence date
language