title
Autotööstuses uue toote juurutamine seeriatootmisesse AS Norma/Autoliv näitel
New Product Implementation into Serial Production in Automotive Industry AS Norma/Autoliv
author
Martoja, Reelika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.