title
Euroopa Liidu piiriüleste koostööprogrammide kontrollitasandite riskide analüüs (Eesti-Läti koostööprogrammi näitel)
The Analysis of the Control Levels Risks of European Union Cross-Border Cooperation Programs (Focus on the Estonia-Latvia Cooperation Program)
author
Lember, Kristjan
supervisor
defence date
language