title
Ettevõtte TTT müügiprotsessi analüüs ja automatiseerimine. Analysis and Automation of the Company TTT Sales Processes
Analysis and automation of the company TTT Sales Processes
author
Erdel, Raul
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 17.05.2026
department / college