title
Brändi positsioneerimine turul Thule Koja näitel. Brand positioning on the market as the Thule Koda example
author
Ilver, Ene
keywords
Positsioneerimine
Positioning
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 08.06.2023