title
Eesti maapiirkonna jätkusuutlik arendamine kogukondlike tegevuste toel
Sustainable development of Estonian rural area with the support of community activities
author
Soomann, Signe
keywords
maakogukond
kestlik areng maalistes piirkondades
koostööprojekt Arukad Külad arenguprogramm
rural community
sustainable development in rural areas
Smart Rural 21 project
supervisor
defence date
language