title
Bolt Technology OÜ Tulika pimepoe nõudluse prognoosimine
Demand forecasting for Bolt Technology LLC Tulika dark store
author
Karu, Taivo
keywords
dark store
demand classification
demand prediction,
exponential smoothing
absolute error
root mean square error
write-off
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 02.06.2027
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal