title
Keskmise suurusega ettevõtte tootmisprotsessi tehnoloogia
Production process technology of medium enterprise
author
Teperik, Ivan
keywords
vill
seep
seebikäsn
tootmise tehnoloogia
soap
wool soap pad
vilditud seep
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access