title
Elektrihinna analüüsi rakenduse loomine NPM Silmet jaoks
The creation of application for electricity costs analysis for NPM Silmet.
author
Zõbin, Maksim
keywords
selenium WebDriver raamistik
programmi arhitektuur
elektrienergia turg
MVC šabloon
selenium WebDriver framework
program architecture
MVC pattern
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.