title
Töötaja kaugtöörutiini kogemused töö tõhususe ja efektiivsuse kohta
Employee's experiences of remote work routines regarding work efficiency and effectiveness
author
Njampa, Leopold Nkowa
supervisor
defence date
language