title
Eelprojekt Eesti väikesaari teenindavale universaalsele laevale
Conceptual design for a multipurpose vessel for Estonian small islands
author
Laanisto, Marten
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal