title
Euroopa maksekäsumenetluse efektiivsus ülepiiriliste väikenõuete menetluses
The efficiency of European order of payment procedure in proceeding cross-border claims
author
Ilumäe, Elo
keywords
maksekäsumenetlus
order of payment procedure
supervisor
defence date
language