title
Saasteaineid sisaldava reoveesette kompostimine kontrollitud tingimustes, kasutades kahes proportsioonis saepuru
Composting sewage sludge with two proportions of sawdust at the presence of pharmaceutical residue and in a controlled environment
author
Ojala, Päivi
defence date
language