pealkiri
Saasteaineid sisaldava reoveesette kompostimine kontrollitud tingimustes, kasutades kahes proportsioonis saepuru
Composting sewage sludge with two proportions of sawdust at the presence of pharmaceutical residue and in a controlled environment
autor
Ojala, Päivi
kaitsmiskuupäev
keel