title
Teraskonstruktsiooni tulepüsivuse arvutus ja konstruktsioonide võrdlus tootmishoone näitel
Calculation of fire resistance of steel structures and comparison of the structures on the example of a production building
author
Borisova, Alla
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus