title
Garantiivastutuse põhimõte ja inimeste õigused spordis
The Strict Liability Principle and Human Rights in Sports
author
Toivanen, Maiju
keywords
garantiivastutus
Maailma Antidopingu Agentuur
spordiõigus
maailma dopinguvastane koodeks
õigus tööle
World Anti Doping Agency
sports law
World Anti-Doping Code
right to work
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network