title
Ettevõtete teadmusmahukaid investeeringuid mõjutavad tegurid
The determinants of corporate research and development investments
author
Aasa, Marko
supervisor
defence date
language