title
Juhtimisstiilide mõju töötaja innovaatilisele töökäitumisele Keskkonnaministeeriumi haldusala töötajate näitel
The impact of leadership styles on innovative work behavior of employees: Based on the example of the employees in the administrative area of the Ministry of the Environment
author
Ütt, Liina
supervisor
defence date
language