title
Riskipõhine lähenemine tudengisatelliidi tarkvara kvaliteedi tagamisele TTU 100 satelliidi missioonijuhtimise tarkvara näitel
A risk-based approach to student satellite software quality assurance on the example of the TTU 100 satellite mission control software
author
Tammisto, Maj-Annika
defence date
language