title
Eesti Big 4 audiitorite ootused raamatupidajatele finantsauditi läbiviimisel
Expectations of Big 4 auditors to accountants during the financial audit
defence date
language