title
(PHBV) - põhiste plastide susinikdioksiidi tootmise ja biolagunemise astmete võrdlus laboratoorsel skaalal
Comparison of carbon dioxide production and biodegradation degrees of (PHBV)-based plastics at a laboratory scale
author
Brown, Marley Isaiah
keywords
(PHBV)-based plastics
carbon dioxide productions
comparisions of bio-degradation degrees
supervisor
defence date
language