title
Ilumeditsiini ettevõtte Medemis OÜ kliendirahulolu mõõtmine
Measuring customer satisfaction in aesthetic medicine clinic Medemis OÜ
author
Lindam, Tiina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network