title
Teksti klassifitseerimine modifitseeritud Mahalanobise kauguse abil.
Classification of text using modified Mahalanobis distance
author
Carton, Ethan John
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Kluge, Liivi
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal