title
SAFe (Scaled Agile Framework) raamistiku rakendamise ettevalmistused andmeaida osakonna raporteerimise tiimi näitel
Preparation for Scaled Agile Framework Implementation Based on a Data Warehouse Reporting Team
author
Palumäe, Isabel
description
Lühikokkuvõte. Ligipääs terviktekstile piiratud kuni aastani 2025
Abstract. Access to full text restricted until 2025
supervisor
defence date
language