title
Defining Metacompetencies for Entrepreneurship Education
Metapädevuste määratlemine ettevõtlusõppes
author
Ustav, Sirje
description
Doctoral thesis 71/2018
Doktoritöö 71/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949833696 (publication)
ISBN 9789949833702 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language