title
Peamiste finantseerimistoodete arendamine alustava krediidiandja-ettevõtte näitel
Main financial products development based on a Start-up creditor-company example
Разработка основных продуктов финансирования на примере начинающей фирмы-кредитодателя
author
Šteinle, Kristina
keywords
turunduse strateegia
finantseerimistoode
krediidiandja-ettevõtte
financial product
creditor-company
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network