title
Töötamise registri olemus ning selle mõju ümbrikupalkade maksmise tõkestamisele
The Employment Register and its Effects on Preventing Payments of Envelope Wages
author
Narva, Kadi-Liis
keywords
töötamise registreerimine
ümbrikupalgad
employment register
registration of employment
envelope wages
defence date
language